Jak velký vliv má na naše zdraví hluk

Škodlivé vlivy někdy už otupělostí ani nevnímáme Monotónní hluk – nenadálý výstřel z pistole, který neočekáváte, anebo vhozený dělobuch do kanálu nezodpovědným chuligánem, vám způsobí šokový