Játra a jejich detox a regenerace

Játra jsou pro nás hodně důležitá. Zajišťují metabolismus, produkují hormony, vytváří bílkoviny krevní plasmy, ukládají železo a uvolňují ho plus také některé vitamíny.  Zajišťují detoxikaci

Jak velký vliv má na naše zdraví hluk

Škodlivé vlivy někdy už otupělostí ani nevnímáme Monotónní hluk – nenadálý výstřel z pistole, který neočekáváte, anebo vhozený dělobuch do kanálu nezodpovědným chuligánem, vám způsobí šokový