Jak velký vliv má na naše zdraví hluk

Škodlivé vlivy někdy už otupělostí ani nevnímáme

Monotónní hluk – nenadálý výstřel z pistole, který neočekáváte, anebo vhozený dělobuch do kanálu nezodpovědným chuligánem, vám způsobí šokový úlek, ale vzhledem k tomu, že jde jen o mikrosekundovou záležitost, organismus se s tímto projevem snadno vyrovná. Mnohem horší je to u hluku celkem snesitelného, ale stálého a monotónního, a ten bývá zejména ve městech. Souvisí s průmyslovou výrobou, ruchem na ulicích, ale také s automobilovým provozem. Vůbec nejhorší je monotónní hluk v továrnách, jemuž jsou lidé vystavení po celou pracovní dobu, např. z obráběcích strojů, stálý hluk totiž významně zvyšuje tzv. chronický stres, a ten je po určité době velmi nebezpečný.

oprava silnice

Automobilový provoz – uvědomujete si, že množství aut na silnicích vzrostlo od roku 1950 v naší zemi na mnohonásobnou úroveň? Někde je provoz tak hustý, že to řidiče extrémně vyčerpává, jsou přetíženi, dopují se různými energetickými drinky, a pak to odnáší na svém zdraví. K tomu všemu přispívá i hluková zátěž, jen si vybavte tu doslova směšnou epizodu, kdy v polovině padesátých let projel po venkovské silnici autobus a lidé se za ním otáčeli, jako za zjevením, protože tu za den projela dvě auta, a autobus sotva jednou za měsíc. Tehdy se žádný hluk na ulicích neřešil, protože prostě téměř nebyl, zatímco dnes se plní ordinace psychiatrů, a mnohdy je příčina docela jasná.

automobilový provoz

Hudební produkce ve městech – nejde vůbec o to, že hlukem trpí sluchové orgány, to lze vyřešit ucpávkami do uší, ale jde tu o zvukové vlny, které se šíří prostorem, a zasahují zejména naše podvědomí, tzv. astrální tělo – duchovní podstatu našeho já. To způsobuje různé blokády na duševní (duchovní) úrovni, které pak mohou vyústit v deprese, vyčerpání, agresivní chování, psychické poruchy včetně schizofrenie atd.