Zásady zdravé komunikace

Komunikace je prostředkem pro sdílení našich pocitů, myšlenek, přání a tužeb, stojí na samém počátků vztahů. Abychom tyto věci mohli ze sebe dostat, musíme si jich být co nejvíce vědomí. Z tohoto plyne, že základem každého vztahu jsme mi sami a náš přístup k nám samotným. Způsob, kterým se vyjadřujeme nám může k mnohému pomoci a snadno nás přenést přes kteroukoliv konfliktní situaci nebo naopak mnohé vzít.
První důležitou vlastností je otevřenost. I když se konflikt nebo problém naskytne, je potřeba zůstat otevřený názorům jiných lidí a zvážit svoje osobní pravdy v porovnání s tím, co jako realitu vnímáme a to, co realitou opravdu je. Mnohdy jsou to totiž dvě úplně odlišné věci. S tím musíme do naší komunikace uvítat přítomnost a být vnímavý k pocitu druhých i vlastních. To vyžaduje určitou dávku empatie.
rande se světélky
Vhodná slova nám potom pomůže volit dobrá slovní zásoba, zde je dobré hodně číst. Autoři mnoha knížek totiž už všelijaké pocity dokázali pojmenovat tolika slovy, že už žádné jiné hledat ani nemusíte. Přece jen všichni pocházíme z jednoho a zažíváme více méně to stejné.
Dorozumívat se však můžeme i neverbálně. Už dlouho se říká, že oči jsou dveřmi do duše člověka a pokud jste alespoň trochu duchovně založení, dáte tomu za pravdu. V našich partnerských vztazích potom můžeme najít mnohem více druhů komunikace. To je dáno intimitou, se kterou se odvažujeme druhému člověku odhalit.  Gary Chapman o tom napsal knihu zvanou Pět jazyků lásky. Rozebírá zde způsoby, jakými se člověk umí cítit milován. Za to mohou vlivy z dětství a způsob, jakým nám projevovala lásku matka nebo který jsme pozorovali právě u našich rodičů.
šťastné kamarádky
Jedním z těchto jazyků jsou slova ujištění (tedy verbální pochvaly a ocenění), přijímání dárků, kvalitně společně strávený čas (procházky, debaty), fyzický kontakt (držení za ruce, objímání) a posledním jsou skutky (umyté nádobí). Každý z těchto znaků vnímáme jinak, a právě nedostatek vnímání lásky ve vašem vztahu může být způsoben tím, že s partnerem komunikujeme nesprávným jazykem.