Velké firmy, které jdou příkladem v oblasti udržitelnosti

V dnešní době je, více než jindy, důležité zaměřovat se na snižování produkce emisí a skleníkových plynů. Mluvit o nevyhnutelných dopadech změny klimatu a to nejen napříč státy, ale i kontinenty. Dlouhodobě se jednotlivé země tomuto faktu bránili a nebyly ochotné v tomto směru něco dělat. Udělat razantní věty napříč celou lidskou společností je nevyhnutelné, ovšem stejně důležité jsou dobrovolné kroky v soukromém sektoru.
rostlinka v dlaních
Tyto změny mají přímý pozitivní účinek a jdou příkladem, že ochrana životního prostředí obchodní úspěch nemusí být v rozporu.
Níže popsané firmy jsou prezentovány pouze z hlediska environmentálních aspektů. Neposuzujeme v tomto případe přístup k zaměstnancům ať už doma nebo v zahraničních pobočkách. Jedná se o podniky, které provedly velké kroky k řešení řady problémů životního prostředí, od nakládání s odpady a dopady znečištění na životní prostředí po změnu klimatu a problémy s odlesňováním.
Životní prostředí
Panasonic
Přemýšlí-li člověk o ekologických firmách, pravděpodobně tato slavná japonská elektronická společnost nebude první, která vytane na mysli. Dokonce v roce 2014 časopis Fortune zjistil, že lidé o Panasonicu smýšlejí naprosto jinak, než jak společnost skutečně jedná. Udržitelnost je totiž klíčovou součástí podnikových aktivit. Ovlivňuje veškeré činnosti ve firmě od energetiky úsporných opatření po recyklačně orientovanou výrobu.
Solární panely
New Belgium Brewing Company
Výroba piva může mít mnoho negativních dopadů na životní prostředí. Od spotřeby velkého množství energie nutné na výrobu až po likvidaci použitého obilí a jiného odpadu. Tato společnost se sídlem v Coloradu je třetí největší pivovarnickou firmou ve Spojených státech. Dokazuje, že i když je velké, nemusí škody svému prostředí. Šetrnost je přímou součástí firemní kultury a značky. Dokazuje to řada investic do zlepšení životního prostředí. Společnost vybudovala solární panely, které pohánějí stáčírnu. Odpadní vody jsou znovu zpracovávány na energii tak, aby poháněli výrobu.  Nejzajímavější je ovšem vnitropodnikový systém sdílení jízdních kol, na kterých se zaměstnanci pohybují v prostorách společnosti o 50 hektarech.