Mládí vpřed


Jste banda mladých šílenců, kteří se rozhodli založit si svůj vlastní klub “Äehokolivâ€? Tak by se sluÅ¡elo, abyste mÄ›li nÄ›jaké spoleÄné oznaÄení, které by vás identifikovalo. Věřte tomu, že každý, kdo vás potká, bude mít tendenci si obrázek Äi logo na vaÅ¡em obleÄení pořádnÄ› prohlédnout a nápis pÅ™eÄíst až do konce. Je to tak. Cokoliv výjimeÄného na svém obleÄení budete mít, to bude pÅ™itahovat pozornost druhých. Zapomeňte na to, že by po vás nÄ›kdo jen tak letmo kouknul. Proto je potÅ™eba vždy velmi peÄlivÄ› zvážit, co a jak a v jaké kvalitÄ› si na své obleÄení umístíte.

Jedno po druhém

Vzhledem k tomu, že nastává jarní období, doporuÄovali bychom vám, zkusit nejdříve potisk triÄka. Můžete to považovat za jakousi první fázi toho, jak vyjádÅ™it například oblíbeným citátem, mottem, obrázkem, Äi nÄ›Äím jeÅ¡tÄ› originálnÄ›jším svůj názor, a také to, do jakého spolku, do jaké spoleÄnosti patříte. PÅ™ivítejte jaro a léto spoleÄnÄ› se Äleny svého klubu nejen již zmínÄ›ným sortimentem, ale klidnÄ› pÅ™idejte například i mikiny, Äepice Äi taÅ¡ky. Tak co, jdete do toho?